Byrån

NICANDER ADVOKATBYRÅ bedriver affärsjuridisk verksamhet i lokaler med bästa läge i Stockholms innerstad.

INRIKTNING

Verksamheten är inriktad på IT, dataskydd, immaterialrätt, media, entertainment, marknadsrätt samt processer och skiljeförfaranden inom dessa områden. En annan del av verksamheten avser bolagsrättsliga frågor och företagsöverlåtelser. På områden där egen specialistkompetens saknas eller vid behov av större resurser sker ett nära samarbete med andra välrenommerade och erfarna advokater, bl.a. ”Network Lawyers”. Vi har även väl etablerade kontakter med ledande advokatbyråer i andra viktigare länder. Under åren 1999-2023 var byrån svensk medlem i EuroITCounsel, en grupp av oberoende advokater i Europa specialiserade på IT.

KLIENTER

Både stora och små företag. Mindre företag biträds oftast på regelbunden basis i de frågor som uppkommer i den löpande verksamheten. Större företag normalt i specifika projekt inom byråns specialistområden. Huvuddelen av klienterna är verksamma inom branscherna IT, tjänster och service, media, handel och distribution, konsultverksamhet, medicinteknik samt konsumentvaror. Uppdragsgivarna finns både i Sverige och utomlands.

KONKURRENSFÖRDELAR

Hög kvalitet på rådgivning och upprättande av avtal och andra juridiska dokument. Hög tillgänglighet och snabb återkoppling. Personlig, informell och nära kontakt med uppdragsgivarna samt god insikt i och förståelse för deras verksamhet och behov. Direktkontakt med en erfaren advokat under hela tiden för handläggningen av ett uppdrag. Flexibilitet och hög anpassningsförmåga till klienters varierande önskemål.

SÄTT ATT TA BETALT

Utgångspunkt för faktureringen är normalt den tid som läggs ned på ett uppdrag. Även andra faktorer som komplexitet och brådskande karaktär inverkar dock. På begäran lämnas gärna en uppskattad slutlig kostnad för ett uppdrag. Det går också bra att komma överens om ett högsta pris som inte får överskridas och – i vissa typer av uppdrag – ett fast pris.

GARANTI

Som medlem av Sveriges Advokatsamfund garanteras strikt lojalitet mot alla klienter samt tystnadsplikt i allt som ett uppdrag gäller. Inga nya uppdrag tas där uppdragsgivarens intressen kan vara i konflikt med befintliga klienters.

LÖFTE

Som en mindre oberoende advokatbyrå utlovas stort engagemang och vårt yttersta för att säkerställa att Dina behov som uppdragsgivare blir tillgodosedda på ett kvalificerat, snabbt och kostnadseffektivt sätt. Välkommen!