Hans Nicander

Advokat

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund: 1991

Utbildning: Stockholms Universitet (juris kandidat 1985)

Erfarenhet: Tingstjänstgöring, Göteborgs tingsrätt, 1986-88; Advokatbyrån Frie, Stockholm, 1988-95, delägare 1992-95; Heidenstam & Nicander Advokatbyrå, Stockholm, delägare 1995-2005; Gozzo Advokater, Stockholm, delägare 2005-2008; Nicander Advokatbyrå, Stockholm, ägare 2008-

Medlemskap: Svenska Föreningen för IT och Juridik, Svenska Föreningen för Upphovsrätt, Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd, Svenska Föreningen mot Piratkopiering, ITechLaw Association, f d medlem EuroITCounsel (1999-2023)

Språk: Svenska och engelska

Publikationer

  • Om ensamrätt och utnyttjande av datorprogram, Lov & Data, Nr 136, 2018, sid. 11-
  • Ansvarsfrågor och avtalade ansvarsbegränsningar enligt GDPR, Lov & Data, Nr 130, 2017, sid. 3-
  • Salems kommun och Google i fortsatt motvind om samarbete, Lov & Data, Nr 120, 2014, sid. 6-
  • UsedSoft – Dags för nya distributionsformer i programvaruindustrin? Lov & Data, Nr 112, 2012, sid. 22-
  • Upphovsrätten och medverkansansvaret i en digital miljö, Svensk Juristtidning, Häfte 3, 2012, sid. 258-281
  • Frihandel och immaterialrättslig ensamrätt – en konflikt, Legala Affärer, Nr 2, 2007, sid. 24-
  • Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, Juridisk Tidskrift, Nr 1, 1995-96, sid. 31-49
  • Samverkan mellan företag och konkurrenslagen, Brand News, Nr 7-8, 1994, sid. 32-

Övrigt: Rekommenderad inom IT och e-handel i ”Practical Law Company – Which Lawyer? 2008” och inom Outsourcing i ”Practical Law Company – Which Lawyer? 2012”; Rekommenderad inom IT och telekom samt immaterialrätt i ”European Legal Experts 2008”, i Who’s Who of Internet, e-Commerce & Data Protection – Lawyers 2012 samt Who’s Who Legal, Telecommunications, Media & Technology 2017, Information Technology, Privacy & Protection and Security 2019, 2020, 2021, 2022 och Thought Leaders Data 2019, 2020, 2021, 2022; Föreläsare vid bl.a. Institutet för informationsteknologi (IFI)